Sağlık Sigortaları

Kaza veya hastalık sonucu oluşacak giderlerinizin karşılanması için hazırlanmış Sağlık Sigortaları iki bölüme ayrılır.


💕 Tamamlayıcı Sağlık Sigortası :

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’dan sigortalı kişilere özel hastanelerde fark ücreti ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlayan bir özel sağlık sigortası çeşididir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ücretleri sağlık sigortası sağlık harcamalarının yaklaşık olarak 3’te 1’ine denk gelir. Yani sadece Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ’dan sigortanız varsa özel hastaneye gittiğinizde hem hastane hem de SGK fark ücreti ödersiniz. Ancak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (özel sigorta) sahibi iseniz ödemekle yükümlü oldukları katılım ücretini ödemek yeterli olacaktır. Örnekle 120 TL hastane masrafı ve 12 TL SGK katılım ücreti ödeyeceğiniz bir hastanede Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde sadece 12 TL katılım ücreti ödeyerek nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan ya da kısmi karşılanan, başka bir deyişle ek ücret ödeme gerektiren sağlık kuruluşlarında muayene-tedavi talep ettiğiniz durumlarda gündeme gelen Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci maddesinde geçmiştir.

Buna göre “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Sonrasında, SGK’nın 2012/25 sayılı genelgesinde, “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası”’ adı altında genel şartlarına göre düzenlemeler yapılmıştır.

Son olarak 23 Ekim 2013 tarihinde yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde sağlık sigortası kapsamında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarını temel olarak 2 ana seçenek şeklinde tercih edebilirsiniz.

- Sadece Yatarak teminatı

- Yatarak + Ayakta tedavi teminatı

Beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinizin yanı sıra sağlığınız için ihtiyaç duyacağınız her türlü tanı ve tedavi işlemlerini, en seçkin sağlık kurumlarında en modern yöntemlerle ve mali kaygı duymadan karşılanması için hazırlanmış sigortalardır. Sağlık giderleriniz, genel ve özel şartlar dahilinde ve poliçede belirtilen limitler doğrultusunda karşılanır.

Neden Yatarak Tedavi Teminatı ?

Sağlığımıza kavuşmak için gerekli olan bazı ameliyat maliyetlerinin aslında ne kadar yüksek olabileceğini biliyor musunuz?

Troid ameliyatı ortalama 14.000 TL

Kalp ameliyatı(bypass) 22.500 TL'den başlıyor

Bel Fıtığı Ameliyatı Ortalama 17.500 TL

Menisküs Ameliyatı 9.500 TL

Bunların başımıza hiçbir zaman gelmemesi en büyük temennimiz ve bunun için sağlıklı yaşamak ve sağlıklı kalmayı destekliyoruz. Ancak finansal açıdan bugünden tedbirimizi almak ve risklere karşı hazırlıklı olmak bizim elimizde. Siz de yüksek maliyetli risklere karşı korunmak ve güvende hissetmek istiyorsanız Yatarak Tedavi Teminatını tercih etmelisiniz.

Yatarak Tedavi Teminatı Neleri Kapsar ?

Yatış gerektiren tedaviler, ameliyatlar ve hatta hastanede geçirdiğiniz süre içerisinde konaklayacağınız oda ve yemekleriniz dahil bu teminat kapsamında ödenir.

Neden Ayakta Tedavi ?

Grip olduğunuzda ya da başınız ağrıdığında, karşı karşıya kalacağınız sağlık giderlerinden çekinmeden, rahatlıkla doktora gitmek, doktorunuzun talep etmiş olduğu tetkikleri yaptırabilmek istiyorsanız Ayakta Tedavi Teminatını tercih etmelisiniz.

Ayakta Tedavi Teminatı Neleri Kapsar ?

Rahatsızlandığınızda ya da kendinizi çok da iyi hissetmediğinizde, bir doktor gözetimine ihtiyaç duyduğunuz anda gerekecek muayene, doktorunuzun talep edebileceği tetkikler ile laboratuvar ve görüntüleme hizmetleri, hatta ilaçlarınızı dahi Ayakta Tedavi Teminatı kapsamına dahil etmeniz mümkün.

Neden Check-Up ?

Belirli aralıklarla sağlık durumunuzu kontrol ederek, hastalıklar ortaya çıkmadan gerekli önlemleri almak ve sağlığınızı korumak istiyorsanız Check-up yaptırmak sizin için iyi bir önlemdir.

Hamilelik ve Doğum Teminatı

Bebek sahibi olmayı planlayanlar için...

Neden Hamilelik ve Doğum Teminatı ?

Bebek sahibi olmayı düşünüyor ve özel hastanede doğum yapmak istiyorsanız, yüksek maliyetlere karşı korunmak ve güvende hissetmek için Hamilelik ve Doğum Teminatını tercih etmelisiniz.

Hamilelik ve Doğum Teminatı Neleri Kapsar ?

Hamilelik döneminde oluşabilecek hamilelikle ilgili her türlü tetkik, tedavi ve muayene giderleri bu teminat kapsamında karşılanır.